Back to Top

De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad op obs De Bron bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. De volgende personen hebben zitting in de oudergeleding: Roné van der Weele (voorzitter), Ruud Boer, Ramon Looije en Remco Nooteboom.

Namens het personeel zitten de volgende leerkrachten in de MR: Claudia van Assendelft, Madelon Verbeek, Marca de Kruis, Daisy de Snoo (penningmeester) en Linda Vogel. 

Via de MR kunnen allerlei zaken die ouders bezig houden mbt de school op de agenda gezet worden bij één van de vergaderingen en door ons (afvaardiging ouders, leerkrachten en directie) besproken worden.
Het gaat hier uiteraard niet om individuele zaken betreffende de leerlingen (die horen bij de regelmatige gesprekken met de leerkrachten) maar om allerlei organisatorische zaken.
Te denken hierbij valt bv aan samenwerking met kinderopvang HI Ambacht; project "de Gezonde school" ; pleintjessport ; jaarlijkse klassenverdeling etc.
Uiteraard kan dit ook via ons e-mail-adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS de Bron 2016-2017 

Inleiding 

In dit verslag kijkt de Medezeggenschapsraad (MR) terug op het schooljaar 2016-2017. Er wordt verslag gedaan van de onderwerpen die dit schooljaar zijn besproken en waarvan de MR denkt dat ze van belang zijn.

Samenstelling

De samenstelling van de MR tijdens schooljaar 2016-2017:

Vertegenwoordigers van het personeel:

 • Marca de Kruis (Secretaris)
 • Daisy de Snoo (Penningmeester)
 • Madelon Verbeek (GMR) 
 • Claudia van Assendelft (Zwembus)
 • Linda Vogel

Vertegenwoordigers van de ouders:

 • Roné van der Weele (Voorzitter)
 • Ramon Looije (Vicevoorzitter)
 • René Botschuijver (GMR)
 • Ruud de Boer 
 • Remco Nooteboom (Zwembus)

De MR is dit jaar in de GMR(oudergeleding) vertegenwoordigd door Rene Botschuijver en Ramon Looije. 
De vertegenwoordiging van OBS de Bron in de GMR wordt compleet gemaakt met Lianne Borsje en Madelon Verbeek. 

De MR is in de Stichting zwembusvervoer vertegenwoordigd door Remco Nooteboom en Claudia van Assendelft.

Wouter de Roon, de directeur van OBS de Bron, is bij vrijwel alle vergaderingen van de MR aanwezig geweest.

Pagina-eindeMissie

De missie van de MR is het verhogen van de ouderbetrokkenheid.

Vergaderfrequentie 

De leden van de MR zijn gedurende het schooljaar 4 vergaderingen bij elkaar geweest.  Wouter de Roon schuift bij de vergaderingen aan om toelichting te geven waar nodig. 

Belangrijke punten uit de verschillende vergaderingen

 1. Meerjarenplan / Schoolplan

Het Schoolplan 2015-2019 is een meerjarenplan en het beleidsdocument waarin wordt aangegeven welke keuzes er door de school zijn gemaakt voor het onderwijs in de nabije toekomst.

Hierin wordt o.a. beschreven hoe de school het onderwijs wil gaan inrichten, welke materialen daarbij gebruikt gaan worden en hoe een en ander wordt georganiseerd.

 1. Zwembus

De MR van de Bron heeft als taak het innen van de ouderbijdragen voor het busvervoer van school naar het zwembad en weer terug. 

 1. Informatie-avond

Een taak van de MR is het organiseren van thema/informatie-avonden. In het schooljaar 2016-2017 is zo’n avond georganiseerd omtrent het onderwerp “Social media/Cyberpesten” 

 1. Ouderbetrokkenheid

Er is een informatie-avond geweest met als onderwerp ouderbetrokkenheid. Deze avond is bezocht door diverse MR-leden waarbij met de aanwezigen van andere openbare scholen uit HI Ambacht gediscussieerd werd over de vraag “wat zou je anders willen op school ?”

 1. Snappet

Terugkerend onderwerp is het werken op tablets met het programma Snappet. Hierop maken de kinderen  oa. de opdrachten die ze anders op papier zouden maken. Het gaat om 4 vakgebieden: Spelling, taal, begrijpend lezen en rekenen.  
Aangezien Snappet aan verandering onderhevig is vormen de ontwikkelingen hierin een vast onderwerp op de agenda.

 1. Oudertevredenheidsenquete

De resultaten van de enquete die op school is gehouden zijn in de MR gepresenteerd en besproken. 

Ook zijn er in de vergaderingen regelmatig onderwerpen teruggekomen: 

 • Verkeerscommissie 
  Deze commissie houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de beide locaties. Er zijn al meerdere dingen gerealiseerd, zoals een Kiss & Ride zone bij de locatie Admiraal de Ruyterlaan.  
  Ook organiseert deze commissie elk jaar een verkeersmaand. Er worden allerlei verkeersactiviteiten bedacht om in de klassen uit te voeren.  
  Met de gelden vanuit de MR wordt er gekeken of er nog meer dingen gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld ANWB Streetwise.  

 • De doorgaande onderwijskundige lijn 
  Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd in de verschillende groepen en hoe dit genoteerd wordt. (Groepsplannen/ Groepsoverdracht)  

 • Passend onderwijs/ hoogbegaafden.  
  In Nederland is passend onderwijs ingevoerd. Alle ontwikkelingen worden in de MR op de voet gevolgd.  
   
 • Schoolpleinpraat (een vast agendapunt). 
  Dit heeft vooral als doel: Wat speelt er bij ouders en leerkrachten en zijn er onderwerpen waar de MR iets aan/mee kan doen? 

Mocht u nog vragen hebben, de MR is altijd bereikbaar via ons e-mailadres: 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De activiteitencommissie

De activiteitencommissie, hierna te noemen de AC, bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die samen met het team van De Bron de diverse feesten op school organiseren. De vrijwillige ouderbijdrage die de AC voor elk kind op De Bron ontvangt, wordt aan deze krenten uit de pap besteed. Cadeautjes met de sint en kerst, een kerstdiner en paasontbijt op school, schoolreis en een spetterend eindfeest zijn voor de kinderen speciale momenten uit hun basisschooltijd. Met plezier organiseren de leden van de AC deze activiteiten voor de school.
Op dit moment bestaat de activiteitencommissie uit de volgende personen: Christien van der Geer (penningmeester), Angela Schäfer (voorzitter), Silvia van der Steen, Marian Clarijs, Meryl de Vries, Emily van der Pol, Daniëlle Thiemens, Katja Verwijs, Kim van der Vreede, Laura Priester en Colinda Nugteren.  Vanuit het team hebben Marianne Stok en Annemieke van Mourick zitting in de AC. We vergaderen ongeveer 8 keer per jaar op het hoofdgebouw. Tijdens deze vergaderingen wordt de voortgang van de diverse commissies besproken. Ieder lid van de AC neemt deel in een aantal commissies.
Elk schooljaar worden commissies gevormd voor de volgende terugkerende activiteiten: Sinterklaasfeest, kerstfeest, fancy fair of sponsorloop, Pasen, schoolreizen, kleuterfeest, afscheid groep 8 en het eindejaarsfeest.

Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Activiteitencommissie obs De Bron

De activiteitencommissie, hierna te noemen AC, bestaat uit de volgende ouders:
Angela Schäfer (voorzitter), Nicolette Tichelaar (penningmeester) , Katja Verwijs, Silvia van der Steen, Christien van der Geer, Daniëlle Tiemens, Kim de Vreede, Manon de Vin, Marian Clarijs, Laura Priester, Colinda Nugteren, Emily van der Polen en Meryl de Vries.
Namens het team zijn afgevaardigd: Annemieke van Mourick en Marianne Stok.

De AC en het team zorgen voor diverse activiteiten en feestelijkheden lopende het schooljaar. Samen met het team wordt alles georganiseerd en wordt de financiële ouderbijdrage weloverwogen besteed aan alle kinderen van school. Per jaar komen alle leden van de AC ongeveer 6 keer bij elkaar, samen met de afgevaardigden van het team.

Sinterklaas:
Dit jaar was het wel extra spannend voor de kids, want de kinderen hadden bericht gekregen van Sinterklaas dat hij ziek was. Het waren spannende dagen, want zou de Sint wel op tijd beter zijn! Vol verwachting en goede moed stonden de kinderen in spanning te wachten op het schoolplein en gelukkig is Sinterklaas toch gekomen om er een leuk feest van te maken.
De groepen 1/2 kregen dit jaar als schoencadeau een houten fluit en als zakcadeau een leeslampje en een sinterklaasboek.
De groepen 3/4 kregen als schoencadeau een sleutelhanger en als zakcadeau een stuiterbal die zij zelf konden maken.
De groepen 6 t/m 8 kregen een houten puzzel als schoencadeau. We hebben ook dit jaar weer heel wat mooie surprises voorbij zien komen, die de kinderen zelf hadden gemaakt.

Kerst:
Dit jaar hebben de kinderen weer kunnen genieten van een heerlijk kerstdiner dat met behulp van ouders is klaargemaakt. De kinderen en juffen/meesters zagen er weer super chique uit! Daarnaast hebben de kinderen en leerkrachten kunnen genieten van alle leuke optredens. Uiteraard was er ook aan de ouders gedacht en konden zij op het plein terecht voor een versnapering zoals warme chocomelk, koffie en thee.

Pasen:
Ook dit jaar weer een heerlijk paasontbijt. Er was weer volop brood, crackers, beleg, vers fruit en een gekookt eitje. Wie wilde kwam lekker in zijn pyjama naar school om zo samen te ontbijten. Dit jaar werden de kinderen verrast door een paashaas, die ook nog even wat lekkers uitdeelde in de klassen.

Sponsorloop:
Onze tweejaarlijkse sponsorloop was weer een daverend succes. De kinderen hebben heel wat rondjes gelopen en daarmee een mooi bedrag opgehaald. Een deel van de opbrengst is dit keer voor de twee goede doelen, te weten KIKA en Stichting Roparun.

Schoolreis:
Dit jaar gingen de groepen 3 en 4 naar Plaswijckpark en de groepen 5 en 6 naar De Beekse
Bergen. Alle groepen hebben vanuit school drinken, een appel en een zakje chips meegekregen.
Ook dit jaar was het weer supergezellig en de kinderen hebben zich goed vermaakt.

Kleuterfeest:
Dit jaar was er het thema ‘sprookjes’. Alle kinderen, leerkrachten en begeleiders waren heel mooi gekleed voor het feest, dat ook dit jaar weer gehouden is in het Baxpark. Er waren heel leuke spelletjes te doen en allemaal gebaseerd op sprookjes. Ook dit jaar werd er na afloop gepicknickt op het schoolplein. Als aandenken hebben zij een frisbee en een sprookjesboek gekregen.

Afscheid groep 8:
De drie groepen 8 van het afgelopen schooljaar hebben hun ‘Brontijd’ afgesloten met het opvoeren van de geweldige musical “Vlog#888, Stokkies vs Snobs” geschreven door onze eigen creatieve leerkrachten Coen Scheffers en Roald van der Laan. De voorstellingen vonden uiteraard plaats in ons eigen Brontheater.
Na lang repeteren mocht elke groep 8 op ‘hun’ dag de musical 3 keer opvoeren; in de ochtend voor andere groepen, in de middag voor opa’s, oma’s en andere genodigden, en in de avond voor de ouders van de kinderen. Op deze avonden, de definitieve afscheidsavond, was er tevens ruimte voor wat dankwoorden en cadeautjes. Er vloeide weleens een traantje. De kinderen kregen hun getuigschrift en rapport uitgereikt met een afscheidspresentje. Zoals altijd werden ze toegezongen door hun juffen en meesters van de afgelopen jaren met het afscheidslied, ook geschreven door Roald van der Laan. Na afloop werd er door de kinderen, ouders en leerkrachten gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Eindfeest:
Ook dit jaar werd het schooljaar weer afgesloten met een spetterend eindfeest. Het thema was dit jaar “B-there@the bron”. De letter B stond hierin centraal. De kinderen, ouders en leerkrachten hadden zich dan ook uitgedost in de meest fraaie kostuums die allemaal met de letter B begonnen. Ook dit jaar was er weer een vossenjacht, waar bijna door alle kinderen aan meegedaan is. Op de schoolpleinen waren heel veel spelletjes, waar de kinderen aan mee konden doen. Er was ook een springkussen aanwezig waarop de kinderen zich konden uitleven. De kinderen konden ook mooie glittertattoos laten zetten. Natuurlijk was de Sing-a-Long Shower, een vrachtwagen die is omgetoverd tot een waar karaokeparadijs, weer aanwezig.
Ook aan de innerlijk mens was gedacht. Op het plein kon men terecht voor een lekker broodje hamburger, broodje knakworst, fruit, ijsjes, en suikerspinnen. Ook was er dit jaar een patatkraam en Arnold van Koeveringe van restaurant T-Beaune was er met zijn beroemde poffertjes! Terwijl de kinderen nog volop bezig waren met de spelletjes, was het DJ FenB die de ene hit na het andere op professionele wijze aan elkaar mixte. Het podium waar de DJ stond te draaien stond regelmatig te trillen op zijn grondvesten van de dansende menigte. Op het schoolplein ontstond op deze manier een giga-groot terras, waar ouders en leerkrachten heerlijk met elkaar wat stonden te praten, te drinken en te eten. Ondanks de regen die er is gevallen was het zeer druk en hebben we weer een mooi schooljaar feestelijk kunnen afsluiten.

Alle activiteiten kunt u volgen of nogmaals nalezen op de website van de school: www.obsdebron.nl. Hier vindt u ook de foto’s die gemaakt zijn tijdens alle activiteiten. Volg ook onze Facebookpagina obsdebron.

Dit jaar nemen wij afscheid van Nicolette Tichelaar en Manon de Vin. Wij willen de dames bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren.

Door de inzet en het enthousiasme van alle ouders en teamleden konden de activiteiten van het afgelopen jaar mogelijk worden gemaakt. Voor dit succes willen wij iedereen heel hartelijk danken. Het komende schooljaar 2017 - 2087 worden er weer allerlei activiteiten georganiseerd en wij hopen ook dit jaar opnieuw op uw steun te mogen rekenen.

Namens de activiteitencommissie,
de voorzitter Angela Schäfer.

Mocht u meer informatie willen hebben over de activiteitencommissie dan kunt u contact opnemen met de voorzitter via telefoonnummer 06-24523853 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..